INSTRUKCJA LOGOWANIA DO TEAMS

UWAGA!

Na zajęcia zdalne prosimy wchodzić przez Kalendarz, aby uniknąć dublowania zajęć. Przy pierwszym logowaniu wymagana jest zmiana hasła (zawierającego wielkie litery, małe litery, znaki specjalne/cyfry) 

Załączniki

  • SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE SZKOŁY. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wsoli został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych Joanna Marczuk. Dane do kontaktu Joanna.Marczuk.@cbi24.pl