Tutaj powinien być opis

ŚWIATOWY DZIEŃ MIAST PSP WE WSOLI

     W ostatnim tygodniu października 2020r. uczniowie klas 5 – 8 szkoły podstawowej włączyli się w obchody Światowego Dnia Miast.

Podjęte działania miały na celu:

-propagowanie wiedzy o miastach świata,

-rozbudzanie świadomości problemów współczesnych, wielkich miast,

-umożliwianie uczniom aktywności i kreatywności poza obowiązkowymi lekcjami.

W ramach szkolnych obchodów Światowego Dnia Miast wszyscy uczniowie klas 5 – 8 mieli możliwość zapoznania się z krótką notą informacyjną, zamieszczoną poniżej,  oraz włączenia się w mini zgadywankę „Jakie to miasto?” Zgadywanka polegała na rozpoznaniu dużych miast Europy i Polski na zdjęciach.

Uczniowie klas szóstych, dodatkowo, mogli przygotować krzyżówkę z hasłem: MIASTA EUROPY lub MIASTA POLSKI. Krzyżówka składała się z nazw  stolic europejskich lub nazw miast wojewódzkich Polski. Do każdego z nich uczniowie podawali informacje,  pozwalające na odgadnięcie nazwy miasta. Na 56 uczniów klas szóstych, krzyżówkę opracowało 15 z nich. Ze względu na zdalne nauczanie, wszystkie działania odbywały się online.

Nota informacyjna:

„Światowy Dzień Miast został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i od 2014 roku jest obchodzony

31 października. Hasło przewodnie, które przyjęto, to „Lepsze miasto, lepsze życie”.

Miasto to duże skupisko ludzi na terenie o gęstej, zwykle wysokiej, zabudowie i gęstej sieci dróg.

W 2018 roku w miastach żyło 55% ludności świata, a w 2030 przewiduje się, że będzie to 60%. Co piąty mieszkaniec Ziemi żyje w mieście liczącym ponad milion osób. Takich miast w 2018r. było 548, a w roku 2030 będzie ich 706.

Do miast świata o największej liczbie mieszkańców należą m.in.: 

Tokio - Japonia (Azja)

Delhi - Indie  (Azja)

Szanghaj - Chiny (Azja)

São Paulo - Brazylia (Ameryka Południowa)

Meksyk - Meksyk (Ameryka Północna).

W Polsce największe miasta to: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań.

Życie w wielkim mieście ma tyle samo zalet co i wad. Obok wielu udogodnień i różnorodnych możliwości występują liczne problemy i utrudnienia. Można się o tym przekonać odwiedzając chociażby najbliżej położony Radom.

Coraz więcej miast dąży do zrównoważonego rozwoju, podnosi swoją odporność na geozagrożenia ( np.huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, tsunami) i antropozagrożenia ( np. pożary, przestępczość, kryzysy ekonomiczne, zanieczyszczenia). Światowy Dzień Miast ustanowiono, aby zwrócić uwagę na problemy mieszkańców wielkich miast i potrzebę poszukiwania coraz skuteczniejszych sposobów ich rozwiązywania”.

 

  • SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE SZKOŁY. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wsoli został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych Joanna Marczuk. Dane do kontaktu Joanna.Marczuk.@cbi24.pl