Tutaj powinien być opis

PROJEKT EDUKACYJNY „PRZEZ POLSKĘ NA LUDOWO” - KLASA IIB

     30 września 2020r. rozpoczęliśmy realizację projektu edukacyjnego „Przez Polskę na ludowo”.

     Głównym celem projektu jest przybliżenie nam informacji o regionach Polski, strojach ludowych, zwyczajach, tradycji danego regionu, tańcach i sztuki regionalnej oraz kuchni. Działania projektowe to też okazja, by kształtować u  nas poczucie tożsamości narodowej
i regionalnej, a także dumy z bycia Polakiem. Będziemy też uczyć się wybranych tańców regionalnych oraz gwary odwiedzanych przez nas regionów.

     Na pierwszych zajęciach zapoznaliśmy się z celami projektu oraz wykonaliśmy stronę tytułową do „Książeczki ucznia”, którą będziemy kompletować przez cały rok szkolny 2020/2021. W październiku odwiedzimy Kurpie i Górny Śląsk.

                                                                        Uczniowie klasy IIb

  • SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE SZKOŁY. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wsoli został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych Joanna Marczuk. Dane do kontaktu Joanna.Marczuk.@cbi24.pl