Tutaj powinien być opis

PAŹDZIERNIK - MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Tradycje Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych sięgają 1999 roku, kiedy to Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego zainicjowało obchody Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych, które przypadły na czwarty poniedziałek października.
Od 2008 roku obchodzimy w październiku Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

W tym roku warunki nie bardzo sprzyjają świętowaniu, mimo to zachęcamy do udziału w następujących konkursach:

 •  „Sleeveface czyli nowa twarz książki” – konkurs dla uczniów klas IV-VIII,
 • „Okładka książki – ważna sprawa!” – konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III i przedszkolaków.

Zapraszamy do udziału.

REGULAMIN KONKURSU BIBLIOTECZNEGO

 „Sleeveface czyli nowa twarz książki”

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8.
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii techniką sleeveface, polegającą na robieniu zdjęć z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała. W efekcie otrzymujemy złudzenie prezentujące bardzo ciekawe połączenie sylwetki fotografowanej osoby z okładką książki.
 3. Cele konkursu:
 •  popularyzacja czytelnictwa poprzez zainteresowanie grafiką książki,
 •  rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
 • wzbudzenie zainteresowania księgozbiorem biblioteki,
 •  zachęcenie uczniów do rozwijania fotograficznego hobby. 

   4. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić tylko jedno zdjęcie.

   5. Fotografie muszą spełniać następujące wymagania techniczne:

 •  format zapisu JPG,
 • maksymalna pojemność 10 MB, minimalna rozdzielczość 1024x768px.

  6. Zdjęcia do konkursu należy przesyłać w formie elektronicznej w formacie JPEG jako załącznik na adres mailowy: biblioteka.wsola@op.pl do 30  października. Nadsyłane zdjęcia muszą być opisane w wiadomości mailowej danymi: imię, nazwisko i klasa autora.

  7. Oceny prac dokona specjalnie powołane jury.

REGULAMIN KONKURSU BIBLIOTECZNEGO

„Okładka książki – ważna sprawa!”

 1. Konkurs przeznaczony dla grup przedszkolnych, oddziałów zerowych i uczniów klas 1-3.
 2. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu frontowej strony okładki do ulubionej książki ucznia.
 3. Celem konkursu
 •  zachęcenie uczniów do czytania książek oraz słuchania głośnego czytania,
 •  rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej.

   4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
   5. Prace muszą być wykonane samodzielnie.
   6.  Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę z danymi: imię, nazwisko, klasa uczestnika.
   7. Format pracy – A4, technika dowolna.
   8. Projekt okładki powinien zawierać tytuł i autora książki.
   9. Prace konkursowe należy przynieść do biblioteki do 30 października.
  10. Oceny prac dokona specjalnie powołane jury.

 

 

 

 

 

 

 • SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE SZKOŁY. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wsoli został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych Joanna Marczuk. Dane do kontaktu Joanna.Marczuk.@cbi24.pl