Zespół Szkolno - Przedszkolny we Wsoli
http://zspwsola.pl

06 lutego 2018 11:14 | Aktualności

Konferencja

KOMUNIKAT

II Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej „Wzmacniacz Nauczanki”
Poznań, 15-16 marca 2018 r.

www.wzmacniacznauczanki.pl