Kadra

Lidia Parendyk

Funkcje: Dyrekcja, Nauczyciel

Przedmioty: Zajęcia komputerowe