Wpłatę na Radę Rodziców proszę dokonywać na rachunek bankowy:

76 91320001 0010 3088 2000 0010

Tytułem: Składka.

Nazwisko i imię ucznia………


Klasa ………

  • SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE SZKOŁY. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wsoli został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych Joanna Marczuk. Dane do kontaktu Joanna.Marczuk.@cbi24.pl