SERDECZNIE WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ. " W Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wsoli powołano Inspektora Ochrony Danych: Małgorzata Krajewska kontakt email: inspektor@cbi24.pl"

Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski

  

  

Prezydium Rady Rodziców

Zespołu Szkół Publicznych we Wsoli

w roku szkolnym 2018/2019


Agniszka Siurnik - przewodnicząca

Katarzyna Wieteska - wiceprzewodniczący

Anna Broda - sekretarz

Marcin Klocek - skarbnik

Anna Dryja - członek

   

 

Samorząd szkolny 2018/2019

   

  Karolina Bączkowska - przewodnicząca Rady Samorządu Uczniowskiego

Karolina Rylska - zastępca przewodniczącej Rady Samorządu Uczniowskiego

Patrycja Koniuszy - sekretarz Rady Samorządu Uczniowskiego

Kacper Pietrzyk - sekretarz Rady Samorządu Uczniowskiego

Klaudia Potera - skarbnik Rady Samorządu Uczniowskiego


mgr Beata Rucikowska, mgr Ewa Woźniak-Krawczyk - opiekunowie Samorządu Uczniowskiego