Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski

  

  

Prezydium Rady Rodziców

Zespołu Szkół Publicznych we Wsoli

w roku szkolnym 2017/2018


Agniszka Siurnik - przewodnicząca

Karol Michalec - wiceprzewodniczący

Anna Dryja - sekretarz

Katarzyna Wieteska - skarbnik

Katarzyna Dupla - Poprawska - członek

   

 

Samorząd szkolny 2017/2018

   

  Kacper Klocek - przewodniczący

Karolina Karaś - wiceprzewodnicząca

Zuzanna Nowak - sekretarz

Cyprian Jędrasiewicz - skarbnik


mgr Małgorzata Borowiec, mgr Marzena Okruta-Dupla, mgr Rokicinska Violetta - opiekunowie