Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski

  

  

Prezydium Rady Rodziców

Zespołu Szkół Publicznych we Wsoli

w roku szkolnym 2019/2020


Paulina Wieteska - przewodnicząca

Dominika Wieteska - wiceprzewodnicząca

Anna Broda - sekretarz

Marcin Klocek - skarbnik

Anna Dryja - członek

   

 

Samorząd szkolny 2019/2020

   

  Andżelika Bartosiak - przewodnicząca Rady Samorządu Uczniowskiego

Iga Dryja - zastępca przewodniczącej Rady Samorządu Uczniowskiego

Igor Wieteska- sekretarz Rady Samorządu Uczniowskiego

Maja Bujak- sekretarz Rady Samorządu Uczniowskiego

Urszula Wieteska - sekretarz Rady Samorządu Uczniowskiego

Marta Wiśniewska - skarbnik Rady Samorządu Uczniowskiego


mgr Beata Rucikowska, mgr Ewa Woźniak-Krawczyk - opiekunowie Samorządu Uczniowskiego