Zespół Szkolno - Przedszkolny we Wsoli

Wsola to niewielka miejscowość położona na północny zachód od Radomia w odległości 9 km od tego miasta przy ruchliwej drodze krajowej nr 7 łączącej Warszawę z Krakowem. Administracyjnie Wsola należy do Gminy Jedlińsk powiatu radomskiego (woj. mazowieckie). Liczy 1231 mieszkańców (dane z lutego 2002 roku).

Pierwszą wzmiankę o Wsoli zamieścił Jan Długosz w księdze "Liber Beneficjorum". Choć niewiele podaje informacji, to istotne jest, że "... Wszolija już w 1440 roku miała kościół parafialny pod nazwaniem św. Bartłomieja...". Mimo że kościoła, o którym pisał Długosz, już dawno nie ma, a na jego miejscu stoi trzecia świątynia (1919), to jednak i ona ma wartość zabytkową, o czym świadczy wpis do rejestru zabytków. Około roku 1480 wieś przeszła w posiadanie rodu Kochanowskich, kiedy to Jan Kochanowski (dziad słynnego poety) poślubił Barbarę Ślizównę. Wniosła mu ona w posagu słynny Czarnolas.
Na przestrzeni wieków Wsola kilkakrotnie zmieniała właścicieli, z których ostatnimi byli Gombrowiczowie. Pałacyk Jerzego (brata Witolda) i Aleksandry Gombrowiczów to drugi obiekt zabytkowy w naszej miejscowości. Tu, według wszelkiego prawdopodobieństwa, powstał "Pamiętnik z okresu dojrzewania" i "Ferdydurke", Witold bowiem lubił spędzać u brata długie wakacje.

Przed wojną we wsi znajdował się młyn, tartak, cegielnia, olejarnia. W budynku po olejarni mieściła się później straż pożarna założona przez dziedzica – Jerzego Gombrowicza, która nadal służy społeczności lokalnej. Do końca roku 2005 w pałacu Gombrowiczów mieścił się Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych. Pałac o powierzchni 400 m z 1914 roku, oraz ok. sześciohektarowy zespół parkowy stał się  własnością samorządu Województwa Mazowieckiego, który  w roku 2006 we współpracy z Muzeum Literatury im. Adama Mickiewcza w Warszawie utworzy w obiekcie Muzeum Witolda Gombrowicza Od strony zachodniej Wsola graniczy z lotniskiem Piastów zajmującym obszar około 100 ha. Działa przy nim Aeroklub Radomski z czterema sekcjami: samolotową, szybowcową, spadochronową oraz modelarską. Aeroklub skupia młodzież, chętnie uprawiającą sport wyczynowy. Wschodnia granica Wsoli to uroczysko leśne o powierzchni 550 ha, będące naturalnym przedłużeniem najdalej na zachód wysuniętej części Puszczy Kozienickiej. Tu w XIII wieku polowali na bobry cystersi wąchoccy. Od strony północnej między Jedlińskiem a Wsolą po obu stronach trasy nr 7 rozciągają się malownicze stawy hodowlane, które przyciągają zapalonych wędkarzy z całego Radomia. Latem okoliczna młodzież chętnie tu wypoczywa.

Wszyscy zmotoryzowani turyści mogą uzupełnić puste baki swoich pojazdów na naszych  stacjach benzynowych, stłuczoną w podróży szklankę zakupić w Hucie Szkła Gospodarczego "BERTA", ewentualne zakupy na dalszą podróż zrobić w Domu Handlowym "CENTRUM" lub w innych wielobranżowych sklepach.

Serdecznie zapraszmy do nas wszystkich kochających mazowieckie pejzaże, a także tych, którzy chcą nieco odpocząć od wielkomiejskiego zgiełku, wreszcie zachęcamy do zatrzymania się u nas podróżnych będących tylko przejazdem.
Na pewno nie pożałujecie!!!