AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny we Wsoli
SERDECZNIE WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ. " W Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wsoli powołano Inspektora Ochrony Danych: Małgorzata Krajewska kontakt email: inspektor@cbi24.pl"

INFORMATOR DLA RODZICÓW

Rodzicu, pamiętaj, że:

1. Najczęstszymi przyczynami zaburzeń mowy są:

  • zbyt długie karmienie butelką i ssanie smoczka, ssanie kciuka,

  • dłużej utrzymujący się katar,

  • infantylny sposób połykania (tzw. niemowlęcy), polegający na połykaniu z językiem ułożonym na dnie jamy ustnej (połykanie dorosłe i dorosła pozycja spoczynkowa języka wygląda inaczej - środkowa i przednia część języka jest uniesiona do góry). Zmiana typu połykania infantylnego w dorosły oraz zmiana pozycji spoczynkowej języka powinna nastąpić ok. 3 roku życia.  Przetrwałe połykanie niemowlęce i nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka przyczynią się do powstania szeregu wad: wady zgryzu, seplenienia międzyzębowego,

  • zmiany anatomiczne aparatu artykulacyjnego (wady zgryzu, anomalie zębowe, zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe lub wargowe, nieprawidłowa budowa języka czy podniebienia, przerost trzeciego migdałka, polipy, znaczne skrzywienie przegrody nosowej),

  • nieprawidłowe oddychanie,

  • osłabienie słuchu fizycznego,

  • niska sprawność narządów artykulacyjnych,

  • dostarczanie nieprawidłowych wzorców mowy.

2. Prawidłowa mowa i wymowa ma istotne znaczenie w dojrzałości szkolnej i nauce. Dziecko, które źle mówi, najczęściej pisze z błędami, słabo czyta, a także przejawia zahamowania w swobodnym wypowiadaniu się. Najczęściej spotykane błędy wiążą się z seplenieniem, reraniem, ubezdźwięcznieniem głosek dźwięcznych, co często prowadzi do zmiany znaczenia wyrazu. Korekcja wad wymowy zapobiega zatem trudnościom i niepowodzeniom szkolnym.

3. Terapia logopedyczna w szkole prowadzona jest do momentu wyeliminowania lub złagodzenia zaburzenia stanowiącego powód objęcia dziecka opieką logopedyczną. Podjęcie terapii logopedycznej oznacza konieczność utrwalania uzyskanych efektów w domu. Nawet kilkuminutowe ćwiczenia, ale wykonywane codziennie są dużą pomocą i mają ogromny wpływ na skuteczność terapii i skrócenie jej trwania.