AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny we Wsoli
SERDECZNIE WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ. " W Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wsoli powołano Inspektora Ochrony Danych: Małgorzata Krajewska kontakt email: inspektor@cbi24.pl"

ZADANIA LOGOPEDY

Zadania logopedy szkolnego

1. Logopeda odpowiada za terapię logopedyczną na terenie szkoły.

2. W zajęciach terapii logopedycznej uczestniczą dzieci typowane na podstawie wyników badań psychologicznych i logopedycznych z poradni psychologiczno-pedagogicznej i diagnozy przeprowadzanej przez logopedę w szkole.

3. Logopeda współpracuje z nauczycielami zgłaszającymi swych uczniów do terapii logopedycznej.

4.  Czas trwania zajęć logopedycznych logopeda dostosowuje do potrzeb oraz indywidualnych możliwości dziecka. W uzasadnionych przypadkach zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupach 2-4 osobowych.

5. Podczas zajęć logopedycznych usuwane są zakłócenia i zburzenia komunikacji językowej oraz przezwyciężane są problemy uczniów mających kłopoty głównie z mówieniem, ale także pisaniem i czytaniem.

6. Terapia logopedyczna obejmuje ćwiczenia korekcyjne uzależnione od rodzaju i stopnia zaburzeń mowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację, ćwiczeń oddechowych, zabaw logorytmicznych proponowane są ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie, a także masaż logopedyczny.

7. Logopeda współpracuje z rodzicami, ponieważ pozytywne wyniki logoterapii uzależnione są od kontynuacji ćwiczeń w domu.